Refundacja NFZ

Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne

 

Krok 1. Udaj się do lekarza 

Udaj się do lekarza

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne udaj się do lekarza posiadającego umowę z NFZ.

Lista specjalistów upoważnionych do wystawienia zlecenia

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty CPAP (bezdech senny - leczenie) i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne.

 

Krok 2. Potwierdź zlecenie


Potwierdź zlecenie w NFZ

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ.

 
   Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

 

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

Udaj się do sklepu medycznego

Odbierz zaordynowany wyrób medyczny w punkcie mającym umowę z NFZ.

Cennik produktów refundowanych

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji zapraszamy do wizyty w naszym sklepie medycznym, gdzie realizujemy umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.


Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z naszym  biurem obsługi klienta  pod numerem telefonu

telefon